De Buteyko Methode

De Buteyko methode is gebaseerd op nieuwe inzichten in de manier waarop diepe ademhaling astma en vele andere aandoeningen veroorzaakt.

Van basis fysiologische wetten is bekend dat een laag koolzuurgaspeil in de longblaasjes leidt tot bronchospasmen, tot vernauwing van de bronchiën en een gevoel van benauwdheid.

Buteyko ontwikkelde een fundamenteel nieuwe behandeling, waardoor het koolzuurgaspeil in de longblaasjes toeneemt tot het normale niveau.

Hierdoor ontspannen de gladde spieren in de bronchiënwanden zich, waardoor de luchtwegen zich openen en astma aanvallen voorkomen worden.