De Buteyko-methode

De Buteyko-methode is gebaseerd op wetenschappelijke onderzoeken die aantonen dat de ‘diepe ademhaling’ de oorzaak is van o.a. astma en vele andere aandoeningen.

Voorkoming van astma-aanvallen

Van basis fysiologische wetten is bekend dat een laag koolzuurgaspeil in de longblaasjes leidt tot bronchospasmen, tot vernauwing van de bronchiën en een gevoel van benauwdheid.

Buteyko ontwikkelde een fundamentele behandeling, waardoor het koolzuurgaspeil in de longblaasjes toeneemt tot het normale niveau.

Hierdoor ontspannen de gladde spieren in de bronchiënwanden zich, waardoor de luchtwegen zich openen en astma-aanvallen voorkomen worden.

Heeft u vragen of wilt u contact met de vereniging?

Stuur ons dan een bericht en wij zullen zo spoedig mogelijk reageren.