Opleiding tot Buteyko-specialist

De kwaliteit van Buteyko-specialisten is voor de VBT van groot belang. De VBT verzorgt de officiële opleiding tot Buteyko®-specialist volgens kwaliteitsrichtlijnen. De VBT bewaakt de authenticiteit van de Buteyko-methode en stelt kwaliteitseisen aan Buteyko-specialisten.

Hoe word ik Buteyko-specialist?

De opleiding wordt gegeven aan fysiotherapeuten, medici, paramedici, logopedisten, trainers en coaches die een medische of paramedische vooropleiding hebben. Indien u deze niet heeft, kunt u dit compenseren met een cursus Medische Basiskennis op HBO-niveau.

De Buteyko-opleiding wordt gegeven door Masha Anthonissen-Kotousova, de senior Buteyko-specialist, die meer dan dertig jaar ervaring met de Buteyko-methode heeft en is gecertificeerd door dr. Buteyko als opleider van Buteyko-specialisten.

Voordat u de opleiding begint, is het nodig een Buteyko-cursus te volgen om zelf te ervaren hoe de Buteyko-methode werkt. De aanstaande Butyko-specialist dient eerst de eigen gezondheid door de Buteyko-training zo nodig te herstellen.

Het theoretische deel van de opleiding duurt ca. veertig uur. U bestudeert achtergronden en de belangrijke momenten van de Buteyko-methode. Hiervoor is het nodig een seminar te volgen dat enkele werkdagen duurt. Na dit seminar bent in staat alle vragen van het opleidingsprogramma te kunnen beantwoorden.

Vervolgens begint u met cursisten te werken om eigen ervaring als Buteyko-specialist op te bouwen. U krijgt steun en advies van Masha Anthonissen-Kotousova en de andere VBT-leden bij moeilijke gevallen, vragen etc. Nadat u dertig mensen de Buteyko-methode succesvol heeft geleerd, krijgt u een certificaat van Buteyko-specialist.

Het volgen van het seminar voor de opleiding tot Buteyko-specialist bedraagt 2.500 euro.

De VBT organiseert 1 à 2 keer per jaar een nascholingscursus waarin o.a. ervaringen van Buteyko-specialisten worden uitgewisseld, interessante casussen en wetenschappelijke onderzoeken worden besproken.

Voorwaarden

Een medische of paramedische vooropleiding. Indien u deze niet heeft, kunt u dit compenseren met een basiscursus medische kennis op HBO-niveau.

Opleidingstraject

Masha Anthonissen-Kotousova is senior Buteyko-specialist en gecertificeerd door professor Buteyko als opleider van Buteyko-specialisten.

Henriette Karsten is logopedist, gezondheidswetenschapper en Buteyko-specialist, opgeleid in Nederland door Masha Anthonissen-Kotousova. Tevens afgestudeerd aan de Universiteit van Utrecht in Gezondheidswetenschappen met een masterthesis over adem.

U volgt een theoretische opleiding van 40 uren op het Buteyko-Centrum. Hier leert u de theorie, die ten grondslag ligt aan de Buteyko-methode. 

U volgt lezingen, waarna u de mondelinge examenvragen moet kunnen beantwoorden, waaruit uw kennis blijkt.
U heeft zelf een controle pauze van minimaal 40 seconden.

Daarna start u als aspirant Buteyko-specialist en werkt zelfstandig met cliënten, daarbij ondersteund door gecertificeerde Buteyko-specialisten.

U maakt 50 schriftelijke behandelverslagen en laat deze becommentariëren door de Buteyko-opleider.

Als u 50 cliënten succesvol heeft begeleid, wordt u Buteyko-specialist met een officieel VBT-certificaat.

De kosten voor de theoretische opleiding bedragen 2.500 euro. Dit is inclusief de begeleiding tot gecertificeerd Buteyko-specialist.

Nascholing

Na doel is 2x per jaar een nascholingscursus te organiseren.

Opleiding

Tevens verzorgt de VBT de officiele opleiding tot Buteyko®-specialist volgens kwaliteitsrichtlijnen. De VBT bewaakt de kwaliteit van de Buteyko-methode en stelt kwaliteitseisen aan Buteyko-specialisten.

Bent u op zoek naar een Buteyko-specialist? Ga dan naar: “Vind een Buteyko-specialist

Hier vindt u alle in Nederland werkzame Buteyko-specialisten die zijn opgeleid door Masha Anthonissen-Kotousova, leerlinge van Buteyko. Zij werken volgens de normen van de Buteyko-Kliniek Moskou en bewaken de authenticiteit van de Buteyko-methode.

Waarschuwing

De naam Buteyko is sinds 1998 beschermd bij het Benelux Merkenbureau door de VBT. Deze naam mag dan ook niet gebruikt worden door personen die niet bij de VBT zijn aangesloten.

De VBT waarborgt de zuivere Buteyko methode, zoals dr. Buteyko deze heeft ontwikkeld en verfijnd. Deze methode is niet in 2 dagen aan te leren, de lessen dienen over 5 dagen te worden verspreid en bestaan uit trainen en het bestuderen van de theorie. De training dient niet langer dan 25 minuten per keer te duren. Men kan zich alleen geleidelijk aan de Buteyko-training eigen maken. Er is tijd nodig om het proces van herstel te begeleiden, te observeren en bij te sturen waar nodig.

Dr. Buteyko beweerde dat ‘verkeerde ademhaling’ niet bestaat. Ademhaling is een lichaamsfunctie die vanzelf gaat. De poging om de ademhaling te onderdrukken en andere mogelijke fouten in het trainen kunnen negatieve gevolgen hebben zelfs als in het begin een zeker positief effect wordt waargenomen. Daarom was dr. Buteyko absoluut tegen diverse veranderingen en veranderaars van zijn methode. In de fysiologie bestaat het begrip ‘de norm’ en afwijking daarvan is ziekte. Het herstel van de norm betekent gezondheid.

Wij kunnen niet garant staan voor therapeuten die niet door de VBT zijn erkend.

Heeft u vragen of wilt u contact met de vereniging?

Stuur ons dan een bericht en wij zullen zo spoedig mogelijk reageren.