Normale ademhaling

Normale ademhaling

In de fysiologie bestaat het begrip ‘norm’. De norm betekent gezondheid, afwijking van de norm is ziekte. We hebben het over een normale bloeddruk, normale lichaamstemperatuur en evenzo spreken we over een normale ademhaling.
Ondanks het feit dat het hyperventilatiesyndroom al in 1871 werd ontdekt, wordt tot nu toe het gevaar van de intensieve uitwendige ademhaling onderschat door medici. Omdat oorzaak en gevolg van de ziekte niet werden onderkend, begon men te denken dat de hyperventilatie die door diepe ademhaling wordt veroorzaakt, nuttig is. Men denkt bijvoorbeeld dat de vernauwing van bronchiën bij patiënten met bronchiale astma van onvoldoende uitwendige ademhaling van de astmapatiënt getuigt. Echter is het moeilijk om de intensieve ademhaling van astmapatiënten niet op te merken. De diepere ademhaling veroorzaakt bij astmapatiënten meteen een benauwdheidsaanval, terwijl een verminderde ademhaling de aanval opheft. 

Bij normale ademhaling heeft men geen tekort aan zuurstof in weefsels en is koolzuurgas in de longblaasjes 6 tot 6,5%. Een normale ademhaling is een ademhaling die je bijna niet kan voelen, zien of horen. Zo zacht en zo stil, waardoor er kleine beetjes lucht in en uit de longen gaat. Een normale longventilatie waardoor er genoeg CO2 in de longblaasjes voorradig blijft.
Mensen met chronisch bovenmatige longventilatie hebben 3,5 tot 4,5% CO2 in de longblaasjes en een tekort aan zuurstof in weefsels en organen. Als CO2 in de longblaasjes minder dan 3% wordt, ontstaat verlamming van de stofwisseling en dood van alle cellen.

De Buteyko-methode

De Buteyko-methode laat CO2 in de longblaasjes tot de fysiologische norm stijgen en de aanpassingen die het lichaam ontwikkelt om een tekort aan CO2 te compenseren worden niet meer nodig en de zuurstofopname verbetert.

Onderzoeken laten zien dat deze methode heel reëel is. Een groot aantal zieken heeft dankzij de bewuste consequente training en de waarneming van de eigen uitwendige ademhaling een stabiele aanpassing tot een bepaalde partiële druk van CO2 in hun longblaasjes bereikt. Decennialange praktijkervaring bevestigt dat met deze methode, die op het volkomen normaliseren van de uitwendige ademhaling is gericht, een succesvolle behandeling van veel hopeloze chronische ziekten mogelijk wordt.

Heeft u vragen of wilt u contact met de vereniging?

Stuur ons dan een bericht en wij zullen zo spoedig mogelijk reageren.